× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

ANEDIA s.c.

Poradnia Konsultacyjna Dializoterapii - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ANEDIA" s.c.

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakres świadczonych usług:

  • Nefrologia


Adres

693 431 615
Katowicka 66
45-372 Opole

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1